• Български
  • English
ЕВРОДОМ
Производство на мебели за дома и офиса.

Проект: BG16RFOP002-2.077-0745-C01

08.02.2021
от Евродом ЕООД

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.077-0745-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: „ЕВРО ДОМ“ ЕООД

Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и  22 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 08.02.2021 г.
Край: 08.05.2021 г.
 

До
Горе