• Български
  • English
ЕВРОДОМ
Производство на мебели за дома и офиса.

Европроект за подобряване производствения капацитет в ЕВРО ДОМ ЕООД

24.03.2020
от ЕВРОДОМ ЕООД

Договор №: BG16RFOP002-2.040-1311-C01 „Подобряване на производствения капацитет в ЕВРО ДОМ ЕООД“

 

Главна цел: „Да се подобри производственият капацитет на предприятие "ЕВРО ДОМ" ЕООД и да се повиши конкурентоспособността и експортният потенциал на предприятието“

 Начало на проекта: 24.02.2020 г.

Край на проекта: 24.01.2021 г.

Обща стойност на проекта: 495 000,00 лв.,  от които  европейско съфинансиране: 252 450,00         лв.,  национално съфинансиране: 44 550,00 лв.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

До
Горе