• Български
  • English
ЕВРОДОМ
Производство на мебели за дома и офиса.
Анкета
Бихте ли се възползвали от възможността за online заявка на мебели през нашата платформа, ако активираме такава?
Новини
Процедура за избор на изпълнител чрез избор с "Публична покана" по проект BG16RFOP002-2.040-1311-C02 Подобряване на производствения капацитет в ЕВРО ДОМ ЕООД
Предмет на процедурата: „Доставка на едностранна кантираща машина - 1 бр."
Процедура за избор на изпълнител чрез избор с "Публична покана" по проект BG16RFOP002-2.040-1311-C02 Подобряване на производствения капацитет в ЕВРО ДОМ ЕООД Предмет на процедурата: „Доставка на едностранна кантираща машина - 1 бр." Прогнозна стойност: 495 000,00 лв. без ДДСДата на обявление на процедура за външно възлагане: 13.11.2020 г. Крайна дата за подаване на оферти: 20.11.2020 г.  документация към процедурата Процедура_оборудване_Евро Дом.rar ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ.docx ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА.docx ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА.docx ПУБЛИЧНА ПОКАНА.docx МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.docx ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА.docx ОБРАЗЕЦ НА СПИСЪК С ДОСТАВКИ.docx
Европроект за подобряване производствения капацитет в ЕВРО ДОМ ЕООД
Договор №: BG16RFOP002-2.040-1311-C01
Договор №: BG16RFOP002-2.040-1311-C01 „Подобряване на производствения капацитет в ЕВРО ДОМ ЕООД“   Главна цел: „Да се подобри производственият капацитет на предприятие "ЕВРО ДОМ" ЕООД и да се повиши конкурентоспособността и експортният потенциал на предприятието“  Начало на проекта: 24.02.2020 г. Край на проекта: 24.01.2021 г. Обща стойност на проекта: 495 000,00 лв.,  от които  европейско съфинансиране: 252 450,00         лв.,  национално съфинансиране: 44 550,00 лв. Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.
OUTLET
Разгледайте продуктите в категория outlet
Продукти
изберете от нашата широка продуктова гама
Връзка с нас
Направете запитване за продукт или се консултирайте с нас
До
Горе